Sözcükte Anlam Konu Anlatımı

SÖZCÜKTE ANLAM

Tek başlarına bir anlamı olan veya bir anlamı olmadığı halde cümle kuruluşuna katkıda bulunan ses birliğidir.

SÖZCÜKLERDE ANLAM ÖZELLİKLERİ

 

 1. GERÇEK ANLAM : Sözcüğün temel ve yan anlamlarıdır.

A) Temel Anlam:Sözcüğün tek başına düşünüldüğünde akla gelen ilk anlamı ve somut anlamıdır.

ARKA: Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı.

 • Evin arkasında küçük bir bahçe var.

 • Okulun arkasında öğrenciler, sigara içerken yakalanmış.

 • Duvarın arkasında pusuya yatmış beni bekliyor.

KOL: İnsan vücudunun omuz başından parmak uçlarına kadar olan organı.

 • Kış gelince kollarının derisi pul pul olur.

 • Kollarımdaki ağrı kesilmedi.

 • Kollarına jilet atarak kendine ve bedenine zarar veriyor.

ÇÖKMEK: Bulunduğu yüzeyden aşağı inmek, çukurlaşmak.

 • Kazı çalışmaları nedeniyle yol çökmüş.

 • Yoğun yağışlar yolların çökmesine neden olmuş.

 • Çayın demi çökünce getirirsin değil mi?

EZMEK: Üstüne basarak veya bir şey arasına sıkıştırarak yassı hale getirmek, biçimini değiştirmek.

 • Tebeşirleri yere atmışlar ve ezmişler.

 • Yerdeki domatesleri ezerek eline ne geçiyor?

 • Küçük çocuğa yemek yapmak için ona bisküviyi çayla karıştırarak eziyor.

UYARI: Bazı sözcüklerin birden fazla temel anlamı olabilir. (sesteş sözcükler)

PAS: 1.Su içinde ve nemli havada metallerin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde.2. Top oyunlarında oyuncularından birinin diğerine topu aktarması.

Pas tutmaz dedikleri bıçak beş ay geçmeden pas tuttu .

Oyuncuların çok pas hatası yapması maçı kaybetmemize neden oldu.

SAF: 1.Dizi , sıra . 2. Katıksız, temiz , arı.

Ön safta yer alan askerlerden biri arkadaşlarına kabaca seslendi.

Saf oksijen insana hayat vermez, insanı öldürür.

KOY: 1. Bir şeyi bir yere bırakmak. 2. Denizin karaya doğru yaptığı çıkıntı.

Bütün yükü bir tarafa koy da öyle gel.

Yatların bile giremediği bu koyu çok seviyorum.

KARA: 1. Yeryüzünün denizle örtülü olmayan kara parçası. 2. En koyu renk , siyah.

Aylarca karaya hasret masmavi bir dünyada bunalmışlardı.

 • Kara elbiseler giymişti, yaslıydı besbelli.

B) YAN ANLAM: Sözcüğün temel anlamıyla biçimsel veya işlevsel yönden ilişkili olan yeni anlamıdır.

ARKA:

 1. Bir şeyin ya da kimsenin sırt durumundaki yüzeyi.

 • Yük taşımaktan arkası ağrımıştı adamın.

 1. Vücut, beden.

 • Arkasındaki giysiler çok eskiymiş.

 1. Otururken sırtın dayandığı yer.

 • Bu sandalyenin arkası çok alçak.

 1. Geri taraf, art, peş.

 • Arkamızdaki araba bizi takip ediyor.

KOL:

 1. Üst giyeceklerin kola gelen kısmı.

 • Kazağın bir kolu kaldı , o da örülünce kazak tamam demektir.

 1. Bazı aletlerin sapı, bazı makinelerde çekilen veya çevrilen manivela.

 • Kapıyı kolundan tutarak kapat, lütfen çarpma.

 1. Büyük bir akarsu ile birleşen küçük akarsu

 • Seyhan’ın bir kolu Çakıt, iki yüz kilometre öteden çıkar ve Seyhan’la burada birleşir.

ÇÖKMEK:

 1. Üzerinde bulunduğu yere yığılmak.

 • Depremde binlerce ev çöktü.

 1. Çömelmek.

 • Çocuk , annesinin yanına çöktü.

EZMEK:

 1. Başka bir şeyin üstünden geçmek, onu çiğnemek.

 • Burada trenlerin hayvanları ezmesi çok olağan bir durumdur.

2) MECAZ ANLAM : Sözcüğün temel anlamıyla doğrudan örtüşmeyen, yani gerçek anlamından koparak cümle içinde kazandığı yeni anlamdır.

ARKA: Koruyucu, kayırıcı , iltimasçı.

 • Bu işe girmek için sağlam bir arka gerek.

KOL: Himaye , koruma.

 • Kimseye muhtaç olmadı , yoksullara kol kanat gerdi

ÇÖKMEK: Yoğun bir biçimde hissetmek.

 • Onun yokluğu külçe gibi çöktü içime.

TABAN: Cesaret, yüreklilik.

 • Onun gibi tabansız biri nasıl olmuş da kaçmamış?

EZMEK:

 1. Dayanıklılığını aşacak derecede çalıştırarak yormak.

 • Çok çalışıyorum , bu yoğun tempo eziyor beni.

 1. Yenmek , sindirmek.

 • Milli takım buraya gelene kadar tüm rakiplerini ezdi.

TEMEL , YAN VE MECAZ ANLAMLA İLGİLİ ÖRNEKLER 

 GÖZ:

 • Soğan gözlerimi sulandırdı. (Temel)

 • Suyun gözü tıkanmış. (Yan)

 • Masanın gözlerini boşaltır mısın? (Yan)

 • Yaptıklarınla insanların gözlerine batıyorsun. (Mecaz)

AĞIZ:

 • Bütün bebekler buldukları şeyleri ağızlarına alırlar. (Temel)

 • Sizi yolunda ağzında otobüsle bekliyorum. (Yan)

 • Çuvalın ağzını tutar mısın ? (Yan )

 • Düzgün konuş, lütfen ağzını bozma. (Mecaz)

DAMAR:

 • Babamın damar tıkanıklığı problemi halen devam ediyor. (Temel)

 • Köyün yakınlarında zengin bir altın damarı bulundu. ( Yan)

 • Yine şairlik damarın tuttu, döktürüyorsun .

ERİMEK:

 • Sokakların buzları eridi. (Temel)

 • Pantolonun dizleri iyice erimişti. (Yan)

 • Kocaman adam utancından eridi. (Mecaz)

3) TERİM ANLAM: Bilim, sanat, meslek, spor dallarıyla ilgili kavramları karşılayan sözcükler terim anlamlıdır. Kimi sözcükler temel anlamlarıyla kimileriyse yan anlamlarıyla terimdir.

 • Sıcaklık enleme göre değişir. (Coğrafya terimi)

 • Anadolu’dan iki fay hattı geçiyor. ( Jeoloji terimi)

 • Hakim ifademi dosyadan okudu. ( Hukuk terimi)

 • Oyunun ikinci perdesini ancak yetiştik. ( Tiyatro terimi)

 • Bir sözcüğün kökünü ve eklerini ayırmak dikkat ister. ( Dilbilgisi terimleri)

Örnekler:

 • Açı, üs, kök, pay, payda, yükseklik (Matematik)

 • Atom , bileşik, element, nötron (Kimya)

 • Mısra, kafiye, beyit, redif (Edebiyat)

 • Penaltı, köşe atışı, gol ,korner (Futbol)

UYARI: Terim anlamlı sözcükler, farklı bir anlam kazanarak cümlede terim olmaktan çıkabilirler.

 • Evin perdesi oldukça eskimiş.

 • Çiçeği dikerken kökünü zedelememelisin.

 • Benim açımdan bunun bir sakıncası yok.

  B) SÖZCÜKLERDE ANLAM OLAYLARI

1) AD AKTARMASI (MECAZ-I MÜRSEL ) :Aralarında bir benzerlik olmaksızın, bir varlığın adının değişik ilgiler kurarak başka bir varlığın adının yerine kullanılmasıdır.Bir varlığın adının başka bir varlığın adını çağrıştırması da diyebiliriz.

 • Soba ne güzel yanıyor.

 • Bu masa kurumun en etkili görevlerini yerine getirir.

 • Evde tencere kaynamıyor ki sizi doyurayım.

 • Tüp bitmiş olmalı ki ocak yanmıyor.

 • Ben iki şiş yiyeyim; ama yağılı olmasın.

 • İki tabağın üzerine daha ne yiyeyim.

 • Uçak 14.30’da Ankara’ya inecek, yetişmek lazım.

 • Maceralı bir yolculuktan sonra gemimiz İstanbul’a yanaştı.

 • Bugün sinemaya gideceğini evin bilmesini istemiyormuş.

 • Bütün okul bu olayın nasıl biteceğini bilmiyordu.

 • Sınıf yine sınavda başarısız olmuş.

 • Türkiye, Irak’a asker gönderme olayına kayıtsız kalamaz.

 • Usta kalemlerimiz yorumlarıyla okurları aydınlatmalı.

 • Sana kırmızının yakıştığını daha önce söylemiş miydim?

 • Marmara’da her yelken

Uçar gibi neşeli. (1995/ÖSS)

2) DEYİM AKTARMASI:Aralarında benzerlik ilgisinden yararlanarak bir varlığın adının bir başka varlık için de kullanılmasıdır.

a) İnsana ait unsur ve özelliklerin doğaya aktarılması:

Organ adlarıyla gerçekleştirilenler:

 • Bu dolabın gözlerini kim karıştırdı.

 • Oteli Palandöken dağının eteklerine kurmuşlar.

 • Masanın ayağı elimde kaldı.

 • Kayığın burnu suları yara yara ilerliyordu.

 • Bu dağın başından kar eksik olmaz.

 • Kilidin dili yine içinde kalmış.

 • Sobanın dirseği yine oynamış.

 • Az önce boğazdan bir gemi geçti.

 • Kel bir tepeden ovayı seyrettik.

 • Koşardık seninle soluk soluğa

Varırdık çıkrığı yok kör bir kuyuya

 • Yolun ağzını eşkiyalar tutmuş, yine haraç alacaklar.

 • Ayakkabımın burnu aşınmış, ne yapmalı bilmiyorum.

 • Dağın sırtına güneşin batışını seyretmeli ki insan huzur bulmalı hayattan.

 • Tarağın dişleri çok sert olunca adamın kafası ağrıyor.

 • Kapının kolu tutup gelene geçene yol vermiyor.

Kişileştirme yoluyla gerçekleştirilenler:İnsan dışındaki varlıkların konuşturulması , düşündürülmesi, hareket ettirilmesi.

 • Bulutların gözyaşlarını kim dindirecek?

 • Tekerlekler yola bir şeyler anlatıyor.

 • Yıllar yorgun , ben yorgun…

 • Düşünen kayalar mahzundur sandım.

 • Ne zaman yalnız kalsam duvarların ne iyi bir dost olduğunu düşünürüm.

 • Ninniler söyler şu serin dere.

 • Martılar, özgürlük şarkıları söylüyor dışarıda.

 • Çiçeklerin keyfini kaçıran rüzgar, akşama doğru hafiflemişti.

 • Yorgun tarih insanlığa mal olmuş yorgun bedenleri sayarken ortalığı hüzün kaplamıştı.

b) Doğaya ait unsur ve özelliklerin insana aktarılması:

 • Bu piyasada ondan daha tilki bir esnaf yok.

 • Çok olgun bir insan; çevresinde de sevilir ve sayılır.

 • Bu odunla parçasıyla bir arada kalmaya nasıl tahammül edebiliyorsun ?

 • Koçum benim , hiç zayıfın yok ha!

 • O bu sınıfın şakşağıdır.

 • Bu işi o süt kuzusunun yapamayacağı belliydi zaten.

 • Senin gibi çiğ insanlarla çok karşılaştım.

 • Ayının biri ayağıma bastı.

 • Nasılsın aslanım, işler nasıl gidiyor?

 • Böyle bir aslanı, üç beş çakala yem etmem.

 • Kızımız büyüyecek, yuvadan uçup gidecek.

 • Senin gibi pişkin bir adam hayatımda rastlamadım.

c) Duyularla ilgili kavramlar arasında aktarma: Bir duyuyla ilgili sözcüğün , bir başka bir duyuyla ilgili kullanılmasıdır.

 • Ayağı sıkışan çocuk acı bir çığlık attı.

 • Annem, her sabah beni o yumuşak sesiyle uyandırır.

 • Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel.

 • Sesinin rengi kısa sürede onu üne kavuşturdu.

 • Dostun bir acı sözü yaralar beni.

 • Sert bir konuşması vardı onun.

 • Şişeyi açınca ortalığı keskin bir koku kapladı.

 • Adana’nın keskin şalgamını hiçbir yerde bulamazsın.

 • Evin dekorasyonunda sıcak renkleri kullanmak benim fikrimdi.

 • Tatlı yiyelim , tatlı konuşalım.

 • Havayı keskin bir kömür koku kaplardı.

3) SOMUTLAŞTIRMA: Anlatılmak isteneni daha etkili kılmak, görünür hale getirmek için somut anlamlı sözcükleri kullanarak soyut bir durumu anlatmaktır. Somut anlamlı bir sözcüğün soyut anlamlı kullanılmasıdır.

 • Beni bu konuda yüreklendirdiniz.

 • Bu makama gelinceye kadar çok ezildim.

 • Annelerin sevgisi çocukları bir yorgan gibi sarar.

 • Ağzınla kuş tutsan beni ikna edemezsin.

 • Boşuna uğraşıyorsun, akıntıya kürek çekmek nafiledir.

 • Bu yaştan sonra ona bir şey kazandıramazsın, ağaç yaşken eğilir.

 • Sen gidince kolum kanadım kırıldı.

 • Hasret ateşiyle yanar yüreğim.

 • Golcülerimiz, rakip takımın defansını hallaç pamuğu gibi attılar.

 • Mustafa, her işini kılı kırk yararcasına yapar.

 • Topun ağzındasın, dikkatli ol.

 • O kadar çok üsteledin ki iki ayağımızı bir pabuca soktun.

 • Yangına körükle gitmek de senin üstüne yok gibi.

4) DOLAYLAMA: Genellikle tek sözcükle anlatılabilecek bir varlık ya da kavramı birden çok sözcükte anlatmaya denir.

 • Bizim futbolcu meşin yuvarlağı kalecinin sağından kaleye yolladı.

 • Beyaz perdeye emek vermiş bir dostumuzdur.

 • Zavallı çocukcağız, bu yaşta ince hastalığa yakalanmış.

 • Kadın : “ Evimin direğini kaybettim.” diye ağlıyordu.

 • Ege’nin incisi , bu yıl yine cıvıl cıvıldı.

 • Bugün Türkiye’nin kalbi önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor.

 • Mevlana diyarını gezmeyen varsa mutlaka gezmeli.

 • Tahıl ambarımız bu yıl gerekli üretimi yapamadı

C) SÖZCÜKLERDE ANLAM İLİŞKİSİ:

1) EŞANALAMLI (ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER: Yazılışları farklı , anlamları aynı olan sözcüklerdir.

 • Bazı kelimelerin manası cümleden çıkarılabilir.

 • Kimi sözcüklerin anlamı tümceden çıkarılabilir.

 • Hatıraları geçmişi unutmasına imkan vermiyor.

 • Anıları maziyi unutmasına olanak vermiyor.

 • Kansızlık --- anemi

 • Deprem --- zelzele

 • Öykü --- hikaye

 • Tanık--- şahit

 • Eylem --- fiil

 • Sıfat --- önad

 • Görev --- vazife

 • Öğretmen --- muallim

 • Zamir---adıl

 • Eser--- yapıt

 • Ak --- beyaz

 • Sağlık--- sıhhat

 • Bilgin--- alim

 • Üzüntü--- keder

 • Kara---siyah

 • Bilim---ilim

UYARI: Sözcüklerin eşanlamlısı kullanıldıkları cümledeki anlamlarına göre farklılaşabilir.

 • Bu yıl tarladan bol ürün alacağız.

 • Kara gündür , gelir geçer.

 • Bu işi yüzünün akıyla başardı.

2) KARŞIT (ZIT)ANLAMLI: Anlamca birbirine ters düşen birbiriyle çelişen sözcüklerdir.

 • Eşeğin kuyruğunu kalabalık kesme; kimi kalabalık der, kimi kısa der.

 • Gök ağlamayınca yer gülmez.

 • Eski dost, düşman olmaz ; yenisinden vefa gelmez.

 • Akşamın hayrı , sabahın şerrinden yeğdir.

 • Var git ölüm, bir zaman sonra yine gel.

 • Bilmiyorum ne haldeyim.

Gidiyorum gündüz gece.

 • Hatırıma geldikçe ağlarım gülüştüklerimiz.

 • Küçük şeylerden büyük mutluluklar çıkarmasını bilen bir çocuktu.

 • Azdan az alırız, çoktan çok alırız.

 • Doğru konulara yanlış zamanda değinmek bize zarar verir.

 • Bizim oralarda güzeli, söyletirler, çirkin ağlatırlar.

 • İleri teknolojilerle geride kalabilir misiniz?

 • Uzağı yakın ederdi sevgilinin yolladığı mektuplar.

 • Senin böyle davranman bizim kolay işimizi zorlaştırıyor.

 • Kötü akraba , iyi yabancıdan daha evladır.

3) EŞSESLİLİK (SESTEŞLİK):Söylenişleri aynı anlamları farklı olan sözcüklerdir.

 • Ne var yani benim de kolumda ben var.

 • Rengi çok soluk.

 • Her soluk alışta seni hatırlatırım.

 • İçime bir kurt düştü gece gündüz yer beni.

 • Yüzümdeki çizgilerin neden çok derinleştiğini anlayamadın mı?

 • Bir gül verdim, ne olur sen de bir gülüver.

 • Dilim seni, dilim dilim dileyim ; başıma ne gelirse senden bileyim .

 • Bağlar gazelini dökmüş, hazan mı geldi.

 • Böyle serin bir havada bahçeye bir kilim serip oturmak lazım.

 • Bir ayı gördüm, hemen dağdan indim.

 • Yardan düştüğümde kafatasım yarılmış.

UYARI: Aralarında yan anlam bağı bulunan sözcüklerde sesteşlik ilgisi bulunmaz.

 • Çay kenarında kadınlar mola verip çay içmişler.

 • Konya yolu Pozantı’dan geçer.

 • Bu soruyu çözmenin iki yolu var.

 • Cevdet sinirinden saçlarından yoldu.

UYARI: Aralarındaki tek fark düzeltme imi olan sözcükler sesteş olarak kabul edilmezler.

 • Adet…………. Adet

 • Hala…………..hala

 • Aşık…………..aşık

 • Alem………….alem

 • Kar……………kar

4) SOMUT VE SOYUT ANLAMLILIK:

SOMUT: Beş duyu organının herhangi biriyle algılanabilen varlıkların adıdır.

 • Çığlık, ses, görüntü, patlama, acı, ekşi, tatlı, tuzlu, sıcak, soğuk, hava, rüzgar, mikrop…

SOYUT: Beş duyu organının herhangi biriyle algılanamayan varlıkların ve kavramların adıdır.

 • Sevgi, nefret, kin , heyecan , Allah, ruh, melek, şeytan, mutluluk, korku…

Yaşlı bir kadın çadırın önünde ağlıyordu.

Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı.

Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır, üzüntüler paylaşıldıkça azalır.

NOT: Gerçekte somut anlamlı bir sözcük cümle içerisinde kullanımına göre soyut anlam kazanabilir.

 • O, yüreksizden bahsetme, sinir oluyorum.

 • Kalpsiz adamın biriydi ki dostları da onu böyle bilir.

 • Babası oldukça sıcak bir insandı.

 • Acılarını onunla paylaşabilirsin.

5) NİTELİK VE NİCELİK:

NİTELİK: Ölçülemeyen, sayılamayan , kişiden kişiye değişen durumlardır.

NİCELİK: Ölçülebilen, sayılabilen ve herkes için aynı olan durumlardır.

 • İri, siyah gözleriyle karşıdan gelenleri süzüyordu.

 • Atilla İlhan, Türk siyaset hayatına çok önemli değerleri kabul ettirmiştir.

 • Son eserine yeni yazdığı 35 şiirini koymuş.

 • Son dönem Türk Edebiyatı’nı iyi değerlendirmek gerekir.

 • Nazım Hikmet, kişileri şiirlerine çok iyi yerleştirmiş.

 • Romanlarındaki yavanlık üslubunu sıradanlaştırıyor .

 • İyi para kazanmak için bütün bu sıkıntılara katlanıyorum.

 • Çok yeni bir imaja sahip olmalıyız.

 • Tiyatroda bu sene otuz üç oyun sahneye konmuş.

 • Yeni kasetini çıkarmak için uğraşıyormuş.

 • Siyah renkli ayakkabımı nereye koydun?

 • Büyük lokma ye; ama büyük söz söyleme.

 • Çok güzel bir oyun sergiledi bizimkiler.

6) GENEL VE ÖZEL ANLAMLILIK:Söylendiğinde o türün tümünü karşılayan sözcükler genel, sadece bir tekini veya bir bölümünü karşılayan sözcükler özel anlamlı sözcüklerdir.

 • Bu kitabı diğerlerinden daha çok sevdim.

 • Kitap insanı olgunlaştıran bir vasıtadır.

 • Bu çiçek annemin bana armağanıdır.

 • Çiçekler dalında daha güzeldir.

 • Tanzimat’ın edebiyatımıza katkısı çok büyüktür.

 • Namık Kemal, romanda yeni açılımları yakalamıştır.

 • Bilgisayar, son dönemin en büyük yenilik arasındaki yerini aldı.

 • Bilgisayarıma çok yeni oyunları yüklemek istemiyorum.

7) YANSIMA SÖZCÜKLER: Doğada canlı cansız var olan varlıkların seslerini taklit yoluyla oluşan seslere denir. Bunların bir anlamı yoktur. Bunlar isim kökü olarak kabul edilir.

 • Kuzuların melemesini özledim.

 • Çocuk arabasının düdükleri bozuldu.

 • Adam çok horluyormuş.

 • Suyun şırıltısı insana huzur veriyor.

 • Açlıktan karnım gurulduyor.

 • Suratına tükürsem , yağmur yağıyor zannedecek.

 • Dolap gıcırtısı dişlerime zarar veriyor.