Sözcügün Kökünü Bulma ve Kökünün Türü

Sözcügün Kökünü Bulma ve Kökünün Türü 

http://ozkanpapatya.com

Anlatan: E. DURMUŞOĞLU