Neden N.Marketing?Her insan Network Marketing işi için uygun değildir. Çünkü bu işi sadece; Hayalleri, Hedefleri, Vizyonları, yani; bu işi yapmak için güçlü nedenleri olan insanlar yapar. Network Marketing işi güçlü nedenleri olan kişisel gelişime açık insanlar için keyifle, heyecanla ve kolaylıkla ve başarılı bir şekilde yapabilecekleri bir iştir. İnsanların network marketing işini seçmedeki öncelikli motivasyon nedeni diğerlerine göre farklılık gösterebilir. Bu işi seçmelerindeki başlıca sebepleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Ek Gelir: Maaşla çalışan sabit gelir grubu dediğimiz işçi, memur gibi çalışanların ve emeklilerin maaşları, geçinmeleri için yeterli gelmemektedir. Bu yüzden herkes bir ek gelir arayışındadır. İkinci bir iş bulmak, çalışma şartları zaman açısından uygun olmadığı için bu seçenek çok istisna bir kesim için mümkündür. Network Marketing(MLM) ek gelir ihtiyacı olan herkese; eğitimi ve sosyal statüsü ne olursa olsun işçi, memur, emekli, ev hanımı, esnaf ve öğrencilere bir iş fırsatı sunmaktadır. Bu iş fırsatı başkalarına tanıtıldığı oranda insanlar tarafından benimsenmeye ve yaygınlaşmaya devam edecektir.

Boş Zaman: Network marketing işi ile uğraşanlar ilk zamanlar çok çalışıp az kazanıyor gibi görünse de zamanla az çalışıp çok para kazanmaya başlayacaktır. Bu nedenle insanlar özgür olmak ve daha fazla boş zaman bulup sevdiklerine vakit ayırmak için bu işi yapmaktadırlar.

Kişisel Gelişim ve Kariyer: Network Marketing sistemi içindeki kariyerler insanların çok güçlü olan bu nedenlerini tam olarak karşılayabilmektedir. Bu kariyerlerin ekonomik karşılığının da olması ve bazı firmalarda uluslararası geçerliliğinin bulunması, kariyeri aynı zamanda amaç haline getirmektedir. Her sosyal statüden insanın, eğitimi ve konumu ne olursa olsun, kariyer ve kişisel gelişim özlemini ve ihtiyacını karşılamaktadır. Kariyer, insanın kendisini rahat ifade etmesini ve iyi hissederek “önemli olma egosunu tatmin eden bir olgudur. kariyer, eğitim yoluyla ve kurumsal alanda kariyer yapamamış her bireyin özlemidir. Kariyer hem kişisel gelişim ve sosyal statü, hem de yüksek ekonomik gelir düzeyini ifade ettiği için Network Marketing sistemin yaygınlaşmasında itici bir güç niteliğindedir.

Topluma Hizmet: Network Marketing işi, kendisini toplum hizmetine adamış, insanlara yardımcı olmayı seven kişiler için de büyük fırsatlar sunmaktadır. Sistem insanlara yardım felsefesi üzerine kurulmuştur. Network Marketing işinde başarılı olmanın en önemli yollarından birisi, insanlara yardım ederek anlamasını, yapmasını, kariyer ve para kazanmasını sağlamaktır. Kazandır- kazan felsefesini tam olarak benimsediğinizde insanlara, dolayısı ile topluma ve ülkeye hizmet etmiş olmanın verdiği yüksek manevi tatmin sağlıyorsunuz. Manevi tatmin, çoğu zaman maddi tatminden daha önemlidir ve daha insani bir duygudur.

Yeni İnsanlar Tanıma: Network Marketing işinin gereği olarak insanlar bir arada çalışma, sorumluluk, paylaşma, geziler ve toplantılar nedeniyle yeni kültürler, yeni insanlar ve yeni yerler tanıma imkanı da elde etmektedir. Tüm bunlar ayrı ayrı kazanımlar olarak Network Marketing işini yapmak için güçlü nedenlerdir.

Network Marketing işini yapmak için yüzlerce neden yazmak mümkündür. Ama yapmamak için hiçbir neden yazamazsınız. İnsanların bu işi yapmamak için nedenleri yoktur, sadece mazereti vardır. Network Marketing işi her insan için uygun bir iş imkanıdır.


Yorumlar - Yorum Yaz