Tanıtım ve Seminer -1

 Network marketing işimizi inşa ederken dikkat etmemiz gereken yapı taşlarından birisi de işimize davet ettiğimiz kişilere işimizi doğru tanıtmaktır. Tanıtım mutlaka adım adım, slaytlar, videolar ve kataloglarüzerinden ve sponsorunuzun öneri ve destekleriyle olmalıdır. Aksi taktirde, tanıtım olumsuz olacaktır. Eğer arkadaşınız bir saat içinde gereken bilgileri sizden almışsa, o zaman siz işinizde başarılı olmuşsunuz demektir. En önemli noktalardan biri, toplantının yapılacağı yerdir. Toplantı mutlaka bir kapalı odada yapılmalı ve tüm parazit seslerden ve gürültüden uzak olmalıdır. Telefon, televizyon, çocuk sesi, mutfak sesi vs. olmamalıdır. Her hangi bir ses katılımcıların konsantrasyonunu bozar ise, o toplantı başarısız geçecektir. İlaveten, toplantı sırasında gelip gitmek de olmamalıdır.

1- En uygun yer kendi evinizdir ve en kötü yer sizin katılımcı olacak arkadaşlarınızdan birisinin evidir. Toplantı sizin evinizde olursa, sizin arkadaşlarınıza üstün olmanız duygu ve psikoloji bakımından inkar edilemezdir. Yabancı bir kişi sizin evinizde izinsiz kalıpta bir yere gidemez veya toplantıdan dışarı çıkamaz. Diğer konu şu ki, arkadaşlarınız ilk etaptan bu ticaret sisteminin hiçbir fiziksel imkanlara gereksinimi olmadığını anlayacaklardır.

2- Toplantı arkadaşınızın evinde gerçekleşmiş olursa, en azından ev sahibi arkadaşınıza üstünlük sağlayamayacaksınız. O sizin sözlerini kolaylıkla kesip, çay ve diğer konularla ilgilenebilecektir ve siz saygıdan dolayı hiçbir şey söyleyemeyeceksiniz ve diğerleri de aynı halde konuya konsantre olamayacaklardır. Kaldı ki, konuyu siz izah etmelisinizdir. Eğer başka bir yerde ve imkandan faydalanmış olursanız, işiniz aynı pazarlamacı gibi olacaktır ve yeteri kadar değer kazanmayacaktır.

 

Başka bir önemli konu ise, yeni kişileri sisteme cezp etmenizdir. Bunu bilmeniz gerekiyor ki, toplantılarınızı eğer tek kişiyle yaparsanız, daha fazla etkili olabilirsiniz ve sonuç olumlu olabilecektir. Çünkü tek taraflı olan toplantılarda, beklenmedik parazitler ortaya çıkmayacak ve sizin etkiniz fazla olacaktır. İlaveten, siz sabır ve hevesle sözlerinizi anlatacak, dinleyici ise sabır ve merakla sözlerinizi kavrayacaktır. Aşağıda birden fazla olan toplantıların zararlarını sıralıyoruz:

1. Eğer dar görüşlü bir kişi toplumun içinde olursa, olumsuz sözleriyle diğerlerini şüphelendirecek ve katılımcıların sisteme katılma şansının oranını çok azaltacaktır.

2. Çok kişili toplantılarda her zaman acele etme havası yaşanmaktadır. Zira bir yandan katılımcılar kendi sözlerini söylemeye zaman arıyorlar, diğer taraftan ise kendilerini şanslı düşünerek, hemen toplantının bitmesini dileyerek işe başlamak isterler. Öyle sanılır ki eğer katılımcılar her birisi özel toplantı hazırlayıp, yeni kişileri kendi alt kollarına alırlarsa, daha fazla kazançlı olacaklar, tam tersine bu yol zenginleşmenin yolu değildir.

3. Toplantıyı hazırlayan kişinin fiziksel gücü o toplantıda bir kaç kişi arasında bölüşecek ve sonunda belki tam diyebilecek sözlerini tamamlayamayacak ve gücü tükenecektir.

4. Eğer toplantı herhangi bir nedenle bozulursa, en azından tek kişilik toplantıda sadece bir kişi kaybedilecektir.

5. Çok kişilik toplantılarda her kişi kendini iyi nutuk söylemeye hazırlayacak ve bu toplantının ana amaçlı havasını değişecektir. Size yakın olan kişiler tabi ki, fazlaca konuşacak ve kendisini belki de size çok yakın gösterecek ve diğerlerine bu işle olumsuz etki bırakacaklardı.

*Madem ki toplantının konusunu tam olarak kavramamışsınız ve yahut kendinizi bu işte becerikli bilmiyorsanız veya gerekli dokumanlar ve katalogları elde edememişsiniz, hiçbir zaman izahata başlamayın ve toplantıyı yapmayın.

*Unutmayınız ki bu ticaret sistemi karşılıklı güven üzerine olmaktadır ve her zaman yeni katılımcılar ve arkadaşlarınızı kendinizden üstte olan kişilere gönderiyorsunuz, onları tek başına bırakmayınız. Onlara her zaman yanlarında olacağınız güvencesini sağlayınız.

*Belki de toplantı sizden birkaç aşama yukarıda olan bir kişi tarafından gerçekleşebilecektir. O zaman sizin de onun yanında olmanız gerekmektedir.  

*Unutmayınız ki, evli erkek ve kadınları, kendi eşleriyle birlikte iki kişilik bir gurupta toplantıya davet ediniz. Kendi mali imkanları olmayan kişileri ise, anne ve babalarıyla birlikte davet ediniz.

*Toplantıya girer girmez hemen cep telefonunuzu kapatınız ve başkalarından da bu işi yapmasını rica ediniz. Bu işi sponsorunuz yerine siz üstlenirseniz, daha iyi ve etkili olacaktır.

*Toplantıda asla sigara içilmemesi gerekir. Eğer birisi de bu işe kalkışırsa, onu saygıyla engellemelisiniz.

*Sizin en önemli işlerinizden birisi, iyi konuşmak ve iyi dinlemektir. Hatta diğerlerinin konuşmalarından not alırsanız daha iyi olacaktır. Her zaman konuştuğunuzda, birisinin konuya konsantre olmadığını sezerseniz, cümlenizde ” dikkat ediniz ki bu çok önemli bir noktadır!” diye onu tekrar kendine getiriniz.

*Konuştuğunuz veya dinlendiğinizde asla başınızı aşağıya sallamayınız ve aşağıya bakmayınız. Uykulu haliniz olmamalı, tespih, bozuk para ve anahtarlarla ve yahut kalemle oynamayınız.

*Eğer bir soruyu siz veya sponsorunuz söylemişse, onu hemen cevaplandırmayınız ve sorunun cevaplarını katılımcıların vermesine izin veriniz. Soru bir nevi dağınık kafaları konsantre edebilir.

*Arkadaşınız konuştuğunda onun sözlerini kesmeyiniz ve daha fazla bilgi ve izah getirmeyiniz. Sadece dinleyiniz ve onlara önem verdiğinizi gösteriniz. Eğer unutulmuş bir söz veya yanlış bir konu varsa kendi konuşma sıranızda onları düzeltiniz.

*İşinizi Present(tanıtım) işlemi bittikten sonra davet eden aşağıdaki 3 noktayı kendisi söylemelidir. Dikkat ediniz ki bu 3 noktayı mutlaka davet eden kişi söylemelidir. Aksi takdirde olumsuz sonuç alabiliriz. Çünkü o zaman present eden kişi söylerse yanlış bir izlenim vermiş oluruz. Ve kendisini kandırmak istediğimizi düşünebilir. Bir sonraki sonraki yazımızda 3 noktaya değineceği.