Alıştırma -2 Önceki ticaret sistemlerinde çok satmak, çok kazanmak demektir ve ticaret adamları bunu takip ederlerdi. Ancak network marketing ticaret sisteminde konu tam tersine hareket etmektedir. Bu sistemde alış-veriş sınırlıdır biz çiftçiler gibi davranmalıyız. Tarım işiyle uğraşan sadece buğdayı yere serper, sular ve gübreleyerek tanelerin filizlenme ve yetişmelerini sağlar. Network Marketingde de aynı işi yapmalıyız. İlk etapta zemini hazırlayıp, kişileri network marketing ticaretini tanıtıp, sonra bunları destekleyerek ve yönlendirerek ilerlemelerine ve gelişmelerini sağlayacağız. Bir buğday tanesinden 60 buğday elde edildiği gibi, bu sistemde de her kişiden 6 ay zarfında 32 kişi üretilecektir ve herkes kendiliğinden diğerlerinin büyümesine ve kar kazanmasına sebep olacaktır. İnsan doğası onu her zaman kendi kazancını elde etmeye iter. Bu nedenle siz kendi kar ve menfaatinizi düşünmeden diğerlerine de kar kazanma imkanını sağlamalısınız. Bu ticarette sadece kendinizi düşünmemelisiniz ; iki çocuk gibi bir odada oyuncakları tek başına sahip olma kavgasına girmeden, olan imkanları paylaşmalısınızdır. Zira arkadaşınız kazanırsa sizde kazana bileceksiniz. Çok kar için çok kişileri gruba almak doğru değildir, bu nedenle büyük rakamları ve adetleri unutunuz. Bu sistemde çok olmak zarar vericidir ve sadece eğitimi, alıştırmaları ve zamanı kullanınız. Eğer her kişi bu sistemin kurallarını iyice anlarsa, bir lider gibi iki yılda geleceğini garantiye alabilecektir. Arkadaşlarınızın işe başlamasında mutlaka onların merak nedenleri ve bu sisteme giriş amaçlarını sorunuz ve o yönde hareket ediniz. Yani, bu işle onları hem kendi kazancınızı sağlamak için ve hem de meraklarıyla ilgili kazanma sahasına itiyorsunuzdur. Arkadaşlarınızdan haftada kaç saat bu sistem üzerinde çalışabileceklerini sorunuz. Bu zamanı kesin bir zaman dilimi olarak yazınız ve takip ediniz. Belki bazı arkadaşlarınız sizin önerdiğiniz yöntem ve metotları beğenmeyecekler ve kendi yöntemleriyle hareket etmek isteyeceklerdir. Yahut amaçlarının bir listesini yapmak istemeyecekler. O zaman onları bilgilendirmeniz gerekecek, zira kişisel stratejiler bu sisteme uygun düşmez ve öncede iki spor dalının sistemlerinin birbirine uymadığını onlara söyleyiniz. Onlardan liste yapmalarını isteyiniz ve bu yolda yardımcı olunuz.   Arkadaşınız listesini hazırladıktan sonra, onun seçtiği adlardan tercihleri yapınız ve onlarla toplantı yapmayı ve davet edilmesini öneriniz. Onlardan da hangi işleri yapıp, kimlerle görüşüp ve hangi aşamalara vardıklarını sorunuz. Genellikle arkadaşınız konuya tam konsantre olmayabilir. Bu durumda devamlı onu takip etmeyi, bilgi vermeyi, yöneltmeniz ve desteklemeniz gerekmektedir. Mümkünse her gün bir veya iki kez onu arayın ve gerekli yardım ve ruhsal desteklemeleri yapınız.


Yorumlar - Yorum Yaz